15 жилийн туршлага, 5 жилийн баталгаа БИД ЦОНХ, ХААЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЧАНАРЫГ ЦАГ ХУГАЦААНД НЬ СЭТГЭЛ ХАНАМЖТАЙ ҮЙЛДВЭРЛЭНЭ

хаалга

 Вакум хаалга 66мм SHIDE цагаан 1 дан шилтэй 4 камер тасалгаатай мкв 300000 төгрөг

 Вакум хаалга 66мм SHIDE цагаан 2 давхар шилтэй 4 камер тасалгаатай мкв 360000 төгрөг

 Вакум хаалга 72мм SHIDE цагаан 2 давхар шилтэй 5 камер тасалгаатай мкв 390000 төгрөг

 Вакум хаалга 72мм SHIDE цагаан 3 давхар шилтэй 5 камер тасалгаатай мкв 410000 төгрөг

 

 Вакум хаалга 72мм SHIDE бүтэн дубэн бор 2 давхар шилтэй 5 камер тасалгаатай мкв 450000 төгрөг

 Вакум хаалга 72мм SHIDE бүтэн дубэн бор 3 давхар шилтэй 5 камер тасалгаатай мкв 470000 төгрөг

 

 Вакум хаалга 72мм ROYAL  цагаан 2 давхар шилтэй 6 камер тасалгаатай мкв 410000 төгрөг

 Вакум хаалга 72мм ROYAL  цагаан 3 давхар шилтэй 6 камер тасалгаатай мкв430000 төгрөг

 Вакум хаалга 72мм ROYAL 2 талдаа дубэн бор 2 давхар шилтэй 6 камер тасалгаатай мкв 430000 төгрөг

 Вакум хаалга 72мм ROYAL  2 талдаа дубэн бор 3 давхар шилтэй 6 камер тасалгаатай мкв 450000 төгрөг